Indien deze e-mail niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie.
 
 
 
PCCC Platform Communication
on Climate Change

klimaatportaal
  Nieuwsbrief 11, mei 2012  
  Kwartaaluitgave van het Platform Communication on Climate Change en de onderzoeksprogramma's Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat.

 
 
  Kennis voor Klimaat debatreeks, Perspectieven op klimaatadaptatie  
  European Climate Change Adaptation Conference 2013  
  Lessen uit het Praktijkboek Ruimte voor Klimaat: Hotspot Veenkoloniën    
  New brochure Knowledge for Climate: Dutch climate adaptation research  
  Autumn school: Dealing with uncertainties, 8-10 October 2012  
  Eindoordeel Klimaat voor Ruimte    
  Top 3 meest gedownloade publicatie  
  Klimaatinformatie op maat  
  Climate Proof Cities, Spring School, Manchester, April 2012    
  Recent verschenen (synthese) rapporten Klimaat voor Ruimte  
  CIRCLE infobase  
  Governance of daptation Conference, 22-23 maart, Amsterdam    
  Adaptieve maatregelen voor hoogwater in Feijenoord  
  Recent verschenen Kennis voor Klimaat publicaties  
 
Kennis voor Klimaat debatreeks - Perspectieven op klimaatadaptatie
Kennis voor Klimaat organiseert het najaar van 2012 en het voorjaar van 2013 een debatreeks over verschillende perspectieven op klimaatverandering en adaptatie.  Vanuit verschillende perspectieven worden reflecties gegeven op het onderwerp. Hoe kijken anderen naar ons onderzoeksveld en wat kunnen wij daarvan leren? Met de debatreeks wil Kennis voor Klimaat prikkelen, stimuleren en inspireren.
De debatten hebben als invalshoeken: filosofisch, historisch, rechtvaardigheid, burger, esthetiek en religie. 

Het debat Filosofisch Perspectief wordt gehouden op dinsdag 30 oktober. Sprekers: Ad Verbrugge en Arthur Petersen. Aanmelden kan vanaf nu.
 
De andere debatten zullen in volgende nieuwsbrieven aangekondigd worden.
 
Twitter Facebook LinkedIn
Lees meer >>>
 
 
 
 
European Climate Change Adaptation Conference 2013, Hamburg (18-20 March)
The conference in Hamburg will be the first European conference which covers the broad range of issues related to climate change adaptation. It will be the European version of the global climate conferences in Australia (2010) and the United States (2012). The conference is an initiative of a number of major European research projects, a.o. Knowledge for Climate. The Hamburg conference will emphasise understanding and assessing adaptation in action under the theme integrating climate into action.

Deadline abstract submission: 15 October 2012.
Twitter Facebook LinkedIn
Read more >>>
 
 
Lessen uit het Praktijkboek Ruimte voor Klimaat: Hotspot Veenkoloniën
Wetenschappelijke kennis over klimaatverandering is niet zomaar te vertalen naar de alledaagse praktijk. Hotspot Veenkoloniën wil de grote verhalen van de wetenschap verbinden aan de kleine verhalen van de praktijk. Wat kunnen theorie en praktijk voor elkaar betekenen?
Uitgegaan werd van twee ‘verhalen’ uit de praktijk: die van het gezonde verdienmodel en die van goed wonen in de Veenkoloniën. Het verbinden van deze lokale verhalen aan wetenschappelijk onderzoek kan leiden tot een lokale strategie. Bij de Veenkoloniën werd ingezet op energiecorporaties: groepen bewoners die gezamenlijk investeren in duurzame energie. Ook is gekeken naar de afhankelijkheid van de Veenkoloniën van water. Daarbij wordt gestreefd naar onafhankelijkheid van IJsselmeerwater, zonder verlies aan landbouwopbrengst. 

Deze case en vele andere cases, lessen en instrumenten vindt u in het boek 'Ruimte voor Klimaat, praktijkboek Klimaatbestendig inrichten'. Te koop bij uw boekhandel of bol.com. 
Twitter Facebook LinkedIn
Lees meer >>>
 
 
 
 
New brochure Knowledge for Climate: Dutch climate adaptation research
The new Knoledge for Climate brochure is now available with introductions to the Hotspots and the research Themes.

Download the brochure or order a hard copy. 
Twitter Facebook LinkedIn
Lees meer >>>
 
 
Autumn school: Dealing with uncertainties, 8-10 October 2012
The consortia of the Knowledge for Climate research programme organize for researchers in climate change - (KfC) PhD students, junior and senior researchers - an Autumn School:  'Dealing with uncertainties in research for climate adaptation'.

Climate adaptation research inevitably involves uncertainty issues - whether you are building a model, using climate scenarios, or evaluating policy processes. Do you know which uncertainties are relevant in your field of work? And which uncertainties exist in the data from other disciplines that you use (e.g. climate data, land use, hydrological data) and how they propagate? Do you want to learn how policy makers deal with uncertainties and what information they actually need for robust decisions?
Twitter Facebook LinkedIn
Read more >>>
 
 
 
 
Eindoordeel Klimaat voor Ruimte
De Commissie van Wijzen Kennis en Innovatie heeft op 8 december 2011 aan het Kabinet over Klimaat voor Ruimte geadviseerd. Het programma is conform de planning uitgevoerd en veel successen geboekt. Ze is er prima in geslaagd haar doelstellingen te realiseren en de kennis met verve nationaal en internationaal uitgedragen.
Het Kabinet heeft de conclusies en aanbevelingen van de Commissie overgenomen.

Twitter Facebook LinkedIn
Lees meer >>>
 
 
Top 3 meest gedownloade publicatie
De afgelopen periode zijn de Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat publicaties weer veelvuldig gedownload. De Top 3:

 1. Lisette Klok, Toon van Harmelen, Herman Kok, Sander Zwart (2010). Ruimtelijke verdeling en mogelijke oorzaken van het hitte-eiland effect (pdf)
 2. Newsletter Theme 7: Special issue International Symposium Governance of Adaptation, April 2012 (pdf)
 3. Newsletter Theme 8: Decision Support Tools, May 2012 (pdf)
 
Lees meer >>>
 
 
 
 
Klimaatinformatie op maat 
Klimaat(effect)data of informatie nodig? Dien een aanvraag in bij de expertpool van het Kennis voor Klimaat consortium High-quality Climate Projections voor Klimaatinformatie op maat (alleen voor KvK hotspots en consortia).
Twitter Facebook LinkedIn
Lees meer >>>
 
 
Climate Proof Cities Spring School, Manchester, April 2012
April 1st, the CPC Spring School at Manchester University kicked off. 10 PhD students from the Netherlands, 9 from the United Kingdom and 2 from Germany (30 in total from 12 different nationalities) gathered to explore the ‘science-policy’ interface in the field of climate change adaptation in cities.
Twitter Facebook LinkedIn
Lees meer >>>
 
 
 
 
Recent verschenen (synthese) rapporten Klimaat voor Ruimte

 • Project CS04: The impact of aerosols on regional climate (lees meer >>>)
 • Project A07: ACER: developing Adaptive Capacity to Extreme events in the Rhine basin (lees meer >>>)
 • Project A16: Geïntegreerd en ambitieus lokaal klimaatbeleid (Hotspot Tilburg (lees meer >>>)
 • Project A20: Attention to Safety 2 (lees meer >>>)
 • Project A23: Verzilting van landbouwgronden in Noord-Nederland (lees meer >>>)
 • Project ME05: The effect of the spatial arrangement of wetlands on water quality improvement and carbon sequestration (lees meer >>>)
 • Project ME06: Spatial decision support for management of Dutch fen meadows (lees meer >>>)
 • Project COM32: Veenergiek, Rapportage Hotspot Veenkoloniën (lees meer >>>)
 • de Boer, Joop (2012). Inzichten over het duiden van klimaat-gerelateerde informatie om participatie bij adaptatieprojecten te bevorderen. Amsterdam, Instituut voor Milieuvraagstukken (IC10, pdf)

 
 
CIRCLE infobase
CIRCLE infobase is a joint initiative with several European partners. The Infobase provides information on recent research on climate adaptation projects. Missing projects can be added.
Twitter Facebook LinkedIn
Read more >>>
 
 
 
 
Governance of Adaptation Conference, 22-23 maart, Amsterdam
Het Governance consortium van Kennis voor Klimaat organiseerde op 22-23 maart de Governance of Adaptation Conference. Aanwezig waren ruim 100 wetenschappers uit Europa, Canada, de VS, Australië, India, Indonesië en diverse andere landen. Het doel van de conferentie was het organiseren van een internationaal netwerk van onderzoekers die analyseren op welke wijze private en publieke actoren zich voorbereiden op klimaatverandering en het uitwisselen van wereldwijde ervaringen met klimaatadaptie governance en het trekken van lessen daaruit.
Informatie en papers zijn te vinden op de Conference website. Het verslag is te lezen in de Governance nieuwsbrief.
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Adaptieve maatregelen voor hoogwater in Feijenoord
Een aanzienlijk deel van het bestaand Rotterdamse stedelijk gebied ligt buitendijks. Door klimaatverandering en verstedelijking neemt de kwetsbaarheid van dit gebied voor hoogwater toe. De vraag is of met kleinschalige adaptieve maatregelen in de buitenruimte of adaptieve stedenbouw en architectuur de gevolgen van een hoogwatersituatie beperkt kunnen worden.
Twitter Facebook LinkedIn
Lees meer >>>
 
 
 
 
Recent verschenen Kennis voor Klimaat publicaties
 • Thema 4 Newsletter Climate Proof Cities, (2012). Number 2, May 2012 (pdf)
 • Thema 5 Newsletter Infrastructure and Networks (2012). Nummer 1, mei 2012 (pdf)
 • Thema 7 Newsletter Governance of Climate Adaption (2012). Special issue International Symposium Governance of Adaptation, 22-23.3.2012, Amsterdam. Nummer 3, april (pdf)
 • Thema 8 Newsletter Decision Support Tools (2012). Issue 3, May  2012 (pdf)
 • Onderzoek geeft meer inzicht in communicatie naar bewoners stedelijk buiten- en binnendijks gebied (project HSRR07/HSGR08) (lees meer >>>)
 • Mens, M. (Deltares) (2012). Analyse van systeemrobuustheid: een toepassing op de IJssel (Thema 1) (pdf)
 • Gezamenlijke beeldtaal zet aan tot klimaatadaptief handelen (project HSHL02) (lees meer >>>)
 • Klimaat in ruimtelijke keuzes: beter samenwerken met DAK (project HSHL01A) (lees meer >>>)
 • IMPACT: De impact van klimaatverandering op kritieke weersomstandigheden op luchthaven Schiphol (project HSMS03) (lees meer >>>)
 • Informatie over klimaat(verandering) en klimaateffecten op maat gemaakt (project KKF01c) (lees meer >>>)

Twitter Facebook LinkedIn
Lees meer >>>
 
 
agenda uitgelicht
18-21 June, SENSE Summer Academy, Enschede
2 July-6 August, Climate KIC the journey, Wageningen, London, Zurich, Paris, Berlin
8-9 November, CIRCLE-JI UNCERT: Workshop on Uncertainty and Climate Change Adaptation, Lisbon, Portugal
20-22 November, Flood risk2012, Rotterdam

Geef uw bijeenkomst op voor plaatsing in de agenda!
Meer agenda items >>>
 
 
Klimaat voor Ruimte + Kennis voor Klimaat + PCCC
Postbus 47, 6700 AA Wageningen
T: 0317 48 6540
E: o.van.steenis@programmabureauklimaat.nl
W: klimaatonderzoeknederland.nl
W: klimaatvoorruimte.nl
W: kennisvoorklimaat.nl
W: klimaatportaal.nl
Aanmelden  •  Afmelden