Indien deze e-mail niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie.
 
 
PCCC Platform Communication
on Climate Change

klimaatportaal
  Nieuwsbrief 9, oktober 2011  
  Kwartaaluitgave van het Platform Communication on Climate Change en de onderzoeksprogramma's Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat

 
 
   
   
     
   
   
     
   
   
     
   

 
Eindconferentie Klimaat voor Ruimte
'Knooppunt Klimaat'

Klimaat voor Ruimte rondt haar programma eind 2011 af.
Staatssecretaris Joop Atsma geeft het startschot en gaat met scholieren in gesprek over hun ideeën om hun schoolomgeving klimaatbestendiger te maken.
Dagvoorzitter Frénk van der Linden interviewt enkele kopstukken van de onderzoeksprogramma’s: wat is er bereikt en hoe neemt Kennis voor Klimaat het stokje over? Myles Allen, Oxford University, vertelt over toekomstige extreme weersomstandigheden en de relatie met klimaatverandering. In een panel laten ondernemers hun enthousiasme zien over ondernemen met klimaat en tenslotte neemt Alexandra van Huffelen het nieuwe praktijkboek Klimaatbestendig Inrichten in ontvangst.
Dan kunt u overstappen naar de treinwagons met workshops. De sessies zijn interessant voor zowel wetenschappers, beleidsmakers, bestuurders als professionals. Een spetterend feest sluit de conferentie af!

Lees meer: Knooppunt Kilmaat
 
 

 
Dossiers 

Op de website van Klimaatonderzoeknederland.nl is een aantal dossiers te raadplegen die gerelateerd zijn aan klimaatonderzoek. Artikelen, rapporten en andere documentatie worden gebundeld weergegeven: Dossier Droogte, Dossier Gezondheid, Dossier Hitte in stad, Dossier Veiligheid, Dossier Wateroverlast.                     

                                               
 
 

 

Kennis voor Klimaat nieuws
► Hittestress
Hoeveel last je hebt van een hittegolf hangt niet alleen af van je gevoeligheid voor hitte, maar ook waar je je bevindt. Door hittegolven worden steden zwaarder getroffen dan het omliggende landelijke gebied. Dit blijkt uit onderzoek van Kennis voor Klimaat naar hittestress in Rotterdam. De publicatie van het rapport heeft veel media-aandacht getrokken.
Lees meer: KvK project HSR05


► Zoek buiten de geijkte paden voor functioneel landgebruik 

Er zijn meer ‘coalities’ mogelijk dan in eerste instantie verwacht als het gaat om het zoeken naar vormen van multifunctioneel landgebruik.
Lees meer: KvK project HSDR02

► Top 3 meest gedownloade publicaties
  • HSINT01B, Delta Alliance brochure (pdf)
  • Thema 1: Ontwikkeling van de zeereep onder dynamisch kustbeheer op Oost-Ameland (pdf)
  • HSINT01B: Launching Delta Alliance, final report of phase 2 (pdf)
Lees meer: KvK projectennieuws /
Lees Meer: KvK programmanieuws
 
 

 
agenda
* Dag van de Ruimte, 10 november,  NIROV, met een workshop van de URGENDA en Kennis voor Klimaat
* Studiedag Dijken voor de Toekomst, 24 november, Kennis voor Klimaat/STOWA
* Summerschool Kennis voor Klimaat thema 4 Climate Proof Cities, 2-5 April 2012
* Meld uw evenement aan voor opname in de agenda.
 
 
Klimaat voor Ruimte + Kennis voor Klimaat + PCCC
Postbus 47, 6700 AA Wageningen
T: 0317 48 6540
E: o.van.steenis@programmabureauklimaat.nl
W: klimaatonderzoeknederland.nl
W: klimaatvoorruimte.nl
W: kennisvoorklimaat.nl
W: klimaatportaal.nl

Aanmelden Afmelden
 

 
Klimaat voor Ruimte nieuws
► Gepubliceerde synthese eindrapporten
IC11 Socio-economic Scenarios in Climate Assessments (pdf), CS01 North Atlantic Monitoring and Modelling (pdf), CS03 Soil moisture and root water uptake in climate models (pdf)

► Promotie Karianne de Bruin

In het kader van project IC05 promoveert Karianne de Bruin op 28 oktober met haar proefschrift 'Economische analyse van klimaatadaptatie onder onzekerheid'.
Lees meer: KvR website

► Een Delta in beweging, Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland

Klimaatveranderingen maken Nederland meer kwetsbaar voor overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. Het versterken van de dijken tot zogeheten doorbraakvrije dijken kan het overstromingsrisico aanzienlijk verkleinen. Het beter benutten van het Rijnwater, dat ook in droge tijden voor 80% ongebruikt de zee instroomt, kan een tekort aan zoetwater in droge perioden voorkomen.
Lees meer: KvR website

Klimaatinformatie op maat, de juiste data voor elke sector
De Nederlandse overheid, kennisinstellingen en bedrijven werken hard aan klimaatadaptatie. Het KNMI krijgt daarmee steeds meer vragen over het toekomstige klimaat, maar ook over het huidige klimaat. In het huidige klimaat zijn veel sectoren al gevoelig voor extremen, bijvoorbeeld van wind, temperatuur en regen. In de toekomst kunnen deze extremen vaker – of minder vaak - optreden (pdf brochure).

► Top 3 meest gedownloade pubicaties
  • COM35: Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland. Een delta in beweging (pdf)
  • Kennis Transfer: Verslag Kennis- en Netwerkdag Klimaatbestendige gemeente (pdf)
  • COM22: Heat in de city, an inventory of knowledge and knowledge deficiencies regarding heat stress in Dutch cities and options for its mitigation (pdf)
Meer publicaties zijn te vinden in de publicatiedatabase
 
 

 
International Conference Dynamic Deltas 17-20  April, 2012, Vlissingen, the Netherlands

The subject of the conference, safety and sustainability of dynamic deltas, will be introduced in a series of thematic sessions. International keynote speakers and co-referees will open the debate and introduce the parallel sessions and on-site workshops. The call for abstracts is open till 14 November. 
The thematic sessions will address the following subjects: Drowning deltas, Coastal management and ecosystem goods & services, Designing deltas, Integrated approaches, Sustainable solutions: building with nature, Rural economy: case studies on aquaculture, tourism and renewable energy.
And have a look at all the developments in the Southwest Delta of the Netherlands during the tours.

Lees meer: Dynamic Deltas 
 
 

 
Klimaatscepticus Fred Singer in gesprek met wetenschappers

Fred Singer, één van de bekendste Amerikaanse klimaatsceptici, draagt al meer dan 20 jaar uit dat de aarde niet of nauwelijks opwarmt door toedoen van de mens. Zijn belangrijkste stellingen werden bediscussieerd: vertekening van wereldgemiddelde temperatuurtrends ligt in steden gemiddeld hoger dan op het platteland en stijgende temperatuurtrends bij weerstations komt door verstedelijking van de omgeving.

 
 

 
Kennis voor Klimaat Consortiumnieuws

► Thema 4 Klimaatbestendige steden: Yearly Event
De Yearly Event bood iedereen weer de gelegenheid elkaar op te zoeken en bij te praten over het laatste nieuws op ons onderzoeksgebied. 
Lees meer: KvK website

► Thema 6 Hoge kwaliteit klimaatprojecties: Modellen onderschatten Europese neerslag trends
Voor zijn promotieonderzoek over onzekerheden in regionale klimaatverandering zijn de eerste resultaten beschikbaar. In een recent ingediende publicatie evalueert Ronald van Haren klimaatmodellen op het goed weergeven van neerslagtrends in Europa.
Lees meer: KvK website

► Thema 7 Governance adaptatie aan klimaatverandering: International Symposium Governance of Adaptation
On March 22-23, 2012 an international symposium will be held. Topics to be discussed include: the framing of adaptation problems and goals, modes of governance and available instruments, agency and leadership in adaptation governance, science-policy interaction and adaptation. 
Lees meer: KvK website
Wetenschappelijke publicaties Deltaconferentie
In een special issue van het journal Climate Law ‘Adaptation in Delta Regions’ zijn vijf wetenschappelijke papers gepubliceerd. Deze publicaties zijn een resultaat van de internationale conferentie Deltas in Times of Climate Change (2010) en het Governance thema.
Lees meer: KvK website

► Consortiumnieuwsbrieven
Lees de recente consortiumnieuwsbrief van Thema 8 Newsletter Decision support tools (pdf).
Wilt u op de hoogte blijven van al het consortiumnieuws, meld u zich dan aan voor de nieuwsbrieven.

 
 
 

 
International Water Week, Young Scientist Workshop

Tijdens de International Water Week Amsterdam wordt een reeks van activiteiten georganiseerd, onder andere voor Young Water professionals. Eén van de activiteiten is de Young Scientist Workshop, een intensieve, 5-daagse wetenschappelijke workshop voor promovendi en internationale jonge professionals uit de waterindustrie en publieke organisaties. Ruim 150 abstracts uit meer dan 20 landen zijn ingediend.
Het programma van de workshop omvat watersystemen in verstedelijkte gebieden, een cross-cutting onderwerp met betrekking tot waterbeheer, watervoorziening, hygiëne en ruimtelijke ordening.

Lees meer: Young Scientist Workshop website
 
 

 
NRC debatten

In het debat over klimaat heeft het bedrijfsleven het stokje overgenomen van de politiek. Samen met de wetenschap zoeken multinationals naar oplossingen voor klimaatverandering.  In aanloop naar de klimaattop in Zuid-Afrika (COP17) organiseren NRC Handelsblad en Kennis voor Klimaat vier debatten over het klimaat. Met eerst een lezing van een topwetenschapper en van een expert van een Nederlandse multinational, gevolgd door debat.
De eerste twee debatten over Energie en over Voeding hebben inmiddels plaats gevonden. De volgende zijn op 1 november over Water en op 22 november over COP17 in Durban (Rode Hoed, Amsterdam, aanvang 20.00 uur).                   

Lees meer: KvK website
 
 

 
Aankondiging review vijfde IPCC rapport

Op 16 december wordt het eerste concept van het natuurwetenschappelijke deel van het vijfde assessment rapport (Climate Change 2013: The Physical Science Basis) van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) aan experts voorgelegd ter beoordeling.  Experts die mee willen doen aan deze reviewrondes kunnen zich via de IPCC website opgeven. Het IPCC zoekt naar een brede deelname van deskundigen en streeft naar een scala aan standpunten, expertise en geografisch evenwicht. 

Lees meer: PCCC website
 
 
 

Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van het Platform Communication on Climate Change en de onderzoeksprogramma's Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat en heeft als doel om belangstellenden te informeren over klimaatonderzoek en klimaatbestendige inrichting van Nederland.

U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: